Members


Eric Wada, Artistic Director
Kyoshi (certified instructor)

Norman Kaneshiro, Musical Director
Kyoshi (certified instructor), Nomura-ryu Ongaku Kyokai, Hawaii Shibu.

Odori


Shizue Afuso
Takako Miyazaki
Keith Shimabukuro
Donna Shiroma-Nakasue
Hitomi Takahashi

Jikata


Derek Fujio
Keith Nakaganeku
Mako Willett
Allison Yanagi